ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-2 จำนวน 6 ม.ตัน ,ยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-2h จำนวน 16 ม.ตันและยางชนิด CSS-1 h จำนวน 4 ม.ตัน
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถ.เลีบยคลองชลประทาน อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-2 จำนวน 6 ม.ตัน ,ยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-2h จำนวน 16 ม.ตันและยางชนิด CSS-1 h จำนวน 4 ม.ตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายงานพัสดุ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถ.เลีบยคลองชลประทาน อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5389-1124 ต่อ 16 ,0-5312-1110
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถ.เลีบยคลองชลประทาน อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2558
 • หมดเขต    29/06/2558
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294