ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5336-7121 ต่อ 16-17
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2558
 • หมดเขต    02/07/2558
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294