ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทาง ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทาง ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสันห่าว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5348-1052 ,0-5348-1653-5 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   20/06/2558
 • หมดเขต    01/07/2558
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294