ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5333-1904 ต่อ 230
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2558
 • หมดเขต    10/07/2558
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294