ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ดำเนินการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หลัง
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หลัง ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิบดี ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-885369
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2558
 • หมดเขต    25/06/2558
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294