ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อ สารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 132,000 กิโลกรัม
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดซื้อ สารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 132,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-1140
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2558
 • หมดเขต    06/07/2558
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294