ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซ, ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซ, ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-5043
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    24/06/2558
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294