ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-1350
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    23/06/2558
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294