ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 60 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 60 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-0136
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    29/06/2558
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294