ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    22/06/2558
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294