ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการและวัสดุสำนักงาน
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการและวัสดุสำนักงาน จำนวน 124 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายช่วยอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ทีึ่ 0-5312-1002
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    24/06/2558
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294