ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ผ้าก๊อสชนิดปิดตาปลอดเชื้อ, ผ้าซับโลหิตช่องท้องปราศจากเชื้อมีแถบทึบแสง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยาพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-0136
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    03/07/2558
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294