ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 •     เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-9341
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    24/06/2558
 • อ่าน   242
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294