ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-9358-11997
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    25//2558
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294