ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ โต๊ะ เก้าอี้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด, โทรศัพท์ ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อได้ทึ่ หลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีัยงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1048
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2558
 • หมดเขต    30/06/2558
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294