ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายยางรถยนต์/ยางรถแทรกเตอร์ แบตเตอรี่ และเศษเหล็กชำรุด
 •     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลขายยางรถยนต์/ยางรถแทรกเตอร์ แบตเตอรี่ และเศษเหล็กชำรุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-9752
 • หน่วยงาน    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2558
 • หมดเขต    06/07/2558
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294