ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ไก่ประดู่ห่งดำ , ลูกกบ, ลูกปลานิล,ลูกปลาดุก, เมล็ดพันธุ์ผักกาดกวางตุ้ง, ปุ๋ยอินทรีย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1209
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2558
 • หมดเขต    06/07/2558
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294