ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ 7 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5336-9049- ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    07/07/2558
 • อ่าน   223
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294