ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 8
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 8 สามารถติดต่อขอเอกสารซื้อเอกสารได้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ หรือติดต่อสอบได้ที่ 093.581-1997 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    24/07/2558
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294