ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองสาะารณะเพื่อเชื่อมถนนสายดลจิตร หมู่ที่ 10
 •      สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองสาะารณะเพื่อเชื่อมถนนสายดลจิตร หมู่ที่ 10 สามารถขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลป่าแดด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-8124-484 ต่อ 30 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    08/07/2558
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294