ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝด สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ตำบลแม่แฝด อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5384-9043 ต่อ 11 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝด อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    10/07/2558
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294