ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
 •     องค์การบริหารตำบลโหล่งขอด สอบราคาโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารตำบลโหล่งขอด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5334-8222 ต่อ 14 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารตำบลโหล่งขอดอ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    14/07/2558
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294