ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร , ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-2002
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    30/06/2558
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294