ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-530-5336-6379
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    29/06/2558
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294