ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-9043
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    30/06/2558
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294