ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 เขตติดต่อตำบลสันทรายหลวง ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5339-7698 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    07/07/2558
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294