ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 21 หมู่ที่ 23และจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(แบบโอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 3 รวมจำนวน 7 โครงการ
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 21 หมู่ที่ 23และจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(แบบโอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 3 รวมจำนวน 7 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5336-9049 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    07/07/2558
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294