ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.ชม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การคลัง งานพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 093-581-1997
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    14/07/2558
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294