ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ประปา กปภ.สาขาในสังกัด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ประปา กปภ.สาขาในสังกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    03/07/2558
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294