ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถ ึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5341-5960
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/07/2558
 • หมดเขต    10/07/2558
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294