ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยเต่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-8990
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2558
 • หมดเขต    08/07/2558
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294