ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 •     โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ึ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-2390
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2558
 • หมดเขต    17/07/2558
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294