ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-7062
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2558
 • หมดเขต    13/07/2558
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294