ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5208-0640
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2558
 • หมดเขต    13/07/2558
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294