ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ตามรอยอารยศิลปวัฒนธรรม
 •     วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ตามรอยอารยศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานเมืองกระบี่และภูเก็ต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    10/07/2558
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294