ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจมาลาเรียแบบฉับไว จำนวน 2,250 ชุด สำหรับโรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1048
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    06/07/2558
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294