ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุบริโภค จำนวน 11 ประเภท รวม 96 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    06/07/2558
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294