ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อค่าอาหารนักเรียนพักนอน จำนวน 20 รายการ
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อค่าอาหารนักเรียนพักนอน จำนวน 20 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9576
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    13/07/2558
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294