ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 33,292 ถุง และนมยูเอชที จำนวน 16,240 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2551
 • หมดเขต    20/11/2551
 • อ่าน   551
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294