ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารแบบดิจิตอล
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารแบบดิจิตอล ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/11/2551
 • หมดเขต    24/11/2551
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294