ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • สอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารแบบดิจิตอล
  •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารแบบดิจิตอล ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
  • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
  • วันที่ประกาศ   18/11/2551
  • หมดเขต    24/11/2551
  • อ่าน   553
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294