ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , สำนักงาน, วิทยาศาสตร์และการแพทย์ , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ้17 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1160
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2558
 • หมดเขต    17/07/2558
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294