ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2086 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจติดต่อขอซ์้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-9494
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2558
 • หมดเขต    24/07/2558
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294