ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแ ดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขาด 2 ชั้น กว้าง 19 เมตร ยาว 37 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแ ดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-2054
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแ ดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2558
 • หมดเขต    23/07/2558
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294