ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 •     เทศบาลตำบลบ้านปง อ.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 11.30 เมตร สูง 3.30 เมตร ตามแบบ ทต บ้านปง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปง อ.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-5200
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านปง อ.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2558
 • หมดเขต    28/07/2558
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294