ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จัดซื้อท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 4 นิ้ว เดินท่อประปา 1,700.00 เมตร โดยใช้แรงงานราษฎรสมทบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-5200
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2558
 • หมดเขต    28/07/2558
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294