ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถเอนกประสงค์ (กระเช้า) แบบรถเกษตร
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถเอนกประสงค์ (กระเช้า) แบบรถเกษตร จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กองคลัง (ชั้น 1) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2551
 • หมดเขต    25/11/2551
 • อ่าน   642
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294