ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ตรานมโรงเรียน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ตรานมโรงเรียน ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน 20,040 ถุง และนามยูเอชที จำนวน 13,785 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2551
 • หมดเขต    24/11/2551
 • อ่าน   545
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294