ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 31,500 ถุง และนมยูเอชที จำนวน 29,705 กล่อง ผุ้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/11/2551
 • หมดเขต    24/11/2551
 • อ่าน   586
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294