ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHM -FM จำนวน 21 ชุด
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHM -FM จำนวน 21 ชุด และปรับปรุงเสาโครงเหล็ก พร้อมหลังคา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2558
 • หมดเขต    06/08/2558
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294