ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วางระบบท่อน้ำ , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7121
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2558
 • หมดเขต    06/08/2558
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294